Vad vi vill

Stockholms Dövas Förening arbetar mycket med intressepolitik och målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring i samhället till det bättre för döva, hörselskadade och personer med CI. Vi vill även främja det svenska teckenspråket så att alla, även hörande, får samma möjlighet att lära sig och använda språket. SDF arbetar med att bevaka och arbeta för våra medlemmars intressen. För att nå tydligare resultat prioriterar vi årligen vilka områden vi ska fokusera på. Dessutom kan det dyka upp viktiga frågor under året som vi också arbetar med.

I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision: ”Teckenspråk genom livet”

Arbetsmarknad

Att inte använda dövas kompetens är resursslöseri i arbetsmarknaden!
Läs mer om arbetsmarknad

Kultur

Vi har rätt till full delaktighet inom kulturutbudet i länet och vi vill uppmuntra fler döva till att bli kulturarbetare.
Läs mer om kultur

Sociala frågor

Döva har samma behov som alla andra men vårt behov behöver uppfyllas med teckenspråkskompetenta lösningar och utbud.
Läs mer om sociala frågor

Tillgänglighet

Visuell tillgänglighet – varför?
Läs mer om tillgänglighet

Vård

Vården i Stockholms län är idag fullt med okunskap och i stort behov av attitydförändring gentemot döva patienter.
Läs mer om vård

Utbildning

Döva har rätt till fullvärdig utbildning på teckenspråk!
Läs mer om utbildning

Äldrefrågor

Vi arbetar för att alla döva ska åldras med värdighet i en teckenspråkig miljö.
Läs mer om äldrefrågor

Att vara döv

Undrar du hur det är att vara döv eller vill du veta mer om teckenspråket?
Läs mer om att vara döv

Teckenspråkiga

Måste man ha en hörselnedsättning för att vara med i Stockholms Dövas Förening? Nej, vår verksamhet är teckenspråkig så alla som är nyfikna på teckenspråket eller trivs i en teckenspråkig miljö är välkomna. Det kan vara bland annat barn till döva föräldrar (CODA), anhöriga till döva och språkstörda som är i behov av teckenspråk.
Läs mer om teckenspråkiga och teckenspråk

Informationsnätverket

Informatörsnätverk

Vill du att vi kommer och berättar?

Föreningen erbjuder informatörsbesök för information om döva och teckenspråk. Vi kan bland annat upplysa beställarna om tillgänglighet, berätta om CODA barnens vardag och att leva med döva föräldrar samt lite annat.
Läs mer om informatörsnätverk

Diskriminering

Upplever du diskriminering? Vill du anmäla?

Vi hjälper dig med anmälan till de olika insatser som finns, exempelvis DO, Patientnämnden och JO.

Du kan själv klicka dig i ovanstående länkar för att göra en anmälan eller ta kontakt med info@stockholmsdf.se och be om stöd i en anmälan!

Vi ger också tips på hur man kan formulera sig eller vilken insats man ska anmäla ärendet.