Medborgarkontor
på Dövas Hus!

Vårt medborgarkontor erbjuder dig stöd i ärenden som du som döv invånare i Stockholms län behöver hjälp med. Stödet kan variera i att få svar på enklare frågor exempelvis var man kan vända sig till för tekniska hjälpmedel eller ansökan om bostadsbidrag. Många ärenden handlar om blankettifyllning samt översättning från svenskt text till teckenspråk och vice versa av myndighetsbrev. Vi hjälper er även med anmälan till t.ex. patientnämnden, Diskrimineringsombudsmannen och dylikt.

Stockholms Dövas Förening har två kanslipersonal som kan ta emot medborgarärenden därför behöver man boka tid för hjälp.

Vi har tystnadsplikt!

Har du behov av terapihjälp eller psykiska problem ska du som vanligt vända dig direkt till Dövteamet eller Dövpsykiatriprogrammet i Älvsjö

Tidsbokning gäller!

Du bokar på:

E-post: info@stockholmsdf.se
Bildtelefon: sdf@ectalk.se
Skype: sdf1868

Det går bra och komma förbi Dövas Hus också.