Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna. Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, forskning, kultur eller kurser.

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet i samband med sjukdom, konvalescens, ekonomiska svårigheter och dylikt.

Ansökan är för

Sökande (obligartorisk)

döv/hörselskadadhörande

Namn (obligatorisk)

Personnummer/Organisationsnummer (obligatorisk)
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Adress (obligatorisk)

Postnummer Postort

E-post (obligatorisk)

Sökt belopp

(obligatorisk)

Ändamål

(obligatorisk)

Här kan du bifoga filer

Referenser

Namn, kontaktuppgifter

Sökt övriga bidrag?

JaNej
Bidrag har sökts/kommer att sökas från

Sökt bidrag
Erhållet bidrag

Ekonomi

Sökandes årsinkomst: (obligatorisk)

Maka / makes / sambos årsinkomst (obligatorisk)

Kopia av senaste slutskattebesked(obligatorisk)

Övriga upplysningar

Antal deltagare (obligartorisk)
st

Organisations namn (obligatorisk)

Organisationsnummer (obligatorisk)
(10 siffror)

Adress (obligatorisk)

Postnummer Postort

Kontaktpersons e-post (obligatorisk)

Sökt belopp

Ändamål

Här kan du bifoga filer

Referenser

Namn, kontaktuppgifter

Sökt övriga bidrag?

JaNej
Bidrag har sökts/kommer att sökas från

Sökt bidrag
Erhållet bidrag

Övriga upplysningar

Alla tre stiftelserna har sista ansökningsdag 31 mars och 31 oktober årligen.

Kontaktperson för samtliga stiftelser:
Hans Rimberg, 08-24 91 92
E-post: hasse@stockholmsdf.se
Bildtelefon: hans.rimberg@ectalk.se
Skype: sdf.hasse