Gör en anmälan!

På sidan ser du mallar till anmälan till Patientnämnden, IVO, JO och DO. Mallarna är både som PDF och video. Titta gärna genom och få inspiration till göra anmälan. Är du osäker på text eller laghänvisning? Kontakta gärna SDF:s kansli.

Är vi fler som anmäler så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Gör en anmälan: Patientnänmden

Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter på i princip all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Klicka här för att se lathund till Patientnämnden som PDF.

Gör en anmälan: IVO

IVO tar emot klagomål och anmälningar kopplat till hälso- och sjukvård eller omsorg inom socialtjänsten.