2002

Antonias resa: 
Antonia är en ung nunna som arbetar på ett härbärge för hemlösa.  Varje dag lämnar hon klostret för att ta tåget in till stan. En dag på väg till jobbet upptäcker hon Mikas. De får omedelbart kontakt eftersom han, precis som hon, är döv. Med teckenspråket som gemensam nämnare blir Antonia och Mikas förälskade. Mikas försvinner, lika snabbt som han kom in, under tragiska omständigheter ut ur Antonias liv. Men världen h