2011

I love you: 
Asako är döv och gift med en hörande brandman, de har en hörande dotter. Dottern blir retad i skolan för att hon använder teckenspråk. Det gör Asako förtvivlad och hon börjar jobba med dövteater i ett försök att sprida en positiv bild av teckenspråk och dövkultur. Japanskt familjedrama från 1999.

Brottaren Hamill/ The Hammer: 
En mycket uppmärksammad amerikansk film bas